Παιχνιδοκονσόλες

Παιχνιδοκονσόλες
  • Επιδιόρθωση παντός είδους τεχνικού προβλήματος
  • Εγκατάσταση / Αντικατάσταση σκληρού δίσκου
  • Καθάρισμα εσωτερικού παιχνιδοκονσόλας
  • Αντικατάσταση θερμοαγώγιμης πάστας και θερμοαγώγιμων επιφανειών στο εσωτερικό της παιχνιδοκονσόλας
  • Αντικατάσταση μπαταριών σε ασύρματα χειριστήρια
  • Πώληση Αξεσουάρ (Καλώδια USB, HDMI, VGA, Χειριστήρια)
Υπηρεσία Χρέωση Παρατηρήσεις
Καθαρισμός Εσωτερικού Παιχνιδοκονσόλας και εφαρμογή νέας θερμοαγώγιμης πάστας στον επεξεργαστή και σε άλλα τσιπ € 45.00
Αντικατάσταση φακού λέϊζερ σε Sony Playstation 3 / 3 slim / 3 super slim € 60.00 Η χρέωση περιλαμβάνει το ανταλλακτικό
Αντικατάσταση φακού λέϊζερ σε Sony Playstation 4 € 90.00 Η χρέωση περιλαμβάνει το ανταλλακτικό (καινούργια φακό λέϊζερ)
Αντικατάσταση φακού λέϊζερ σε Microsoft Xbox 360 /360 Slim/ 360 Elite/ 360 Pro € 60.00 Η χρέωση περιλαμβάνει το ανταλλακτικό (καινούργιo φακό λέϊζερ)
Αντικατάσταση φακού λέϊζερ σε Nintendo Wii € 60.00 Η χρέωση περιλαμβάνει το ανταλλακτικό (καινούργιo φακό λέϊζερ)
Αντικατάσταση φακού λέϊζερ σε Nintendo Wii U € 70.00 Η χρέωση περιλαμβάνει το ανταλλακτικό (καινούργιo φακό λέϊζερ)
Αντικατάσταση Μπαταρίας σε ασύρματα Χειριστήρια € 25.00 Η χρέωση δεν περιλαμβάνει το ανταλλακτικό (καινούργια μπαταρία)
Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου σε Sony Playstation 3 € 20.00 Η χρέωση δεν περιλαμβάνει το ανταλλακτικό (καινούργιo σκληρό δίσκο)
Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου σε Microsoft Xbox 360 € 20.00 Η χρέωση δεν περιλαμβάνει το ανταλλακτικό (καινούργιο σκληρό δίσκο)

There are no products to list in this category.