Δικτύωση

Δικτύωση
  • Πώληση και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού (routers, switches, print servers, κεραίες Wi-Fi, και άλλα)
  • Στήσιμο και υποστήριξη Δικτύου για σπίτια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Πώληση καλωδίων δικτύωσης (Ethernet).

There are no products to list in this category.